သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ERC မွ ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ် လိုက္ျခင္း

1,629 Views

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဥေရာပေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ERC မွ ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ် လိုက္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မွစ၍ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ပိုင္နက္အတြင္း႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ၫွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေကာ္မီ႐ွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို ျပတ္ျပတ္ သားသား၊ ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိ ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ် လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ အေရးအခင္ းအေပၚ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ႐ွိ မ႐ွိကိုေဖၚထုတ္ၿပီး၊ ေနာက္ေနာင္ကိုယခုလိုအေရးအခင္းမ်ားမေပၚေပါက္ လာေစရန္ စံုစမ္းမႈ ရလဒ္ႏွင့္ တကြ အႀကံေပးစာတခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ မတိုင္င္ခင္ တင္ျပရန္ ဟု ပါ႐ွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အမိန္႔အရ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦး ပါ၀င္ ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကိုဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ပုဂၢဳိလ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကိုေခ်မႈန္းသုတ္သင္သူတဦးျဖစ္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ေပါင္းစုံျဖင့္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္ပင္ ခဲ့သည့္ နစကကိုဦးေဆာင္ ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္ ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္းစံုထဲတြင္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးေဟာင္း တေယာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲမွဴးခ်ဳပ္၊ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား၊ သံတမန္ ေဟာင္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္မွ် မပါ၀င္သျဖင့္ အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္ အေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ မ႐ွိပါ။

ဤမွ် ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာအေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာNLD အစိုးရ၏ တာ႐ွည္ ႏႈတ္ပိတ္ ေနမႈ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ဆက္တိုက္ လႈပ္႐ွားသတ္ျဖတ္ ရက္စက္ေနမႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထာ၀ရ ပိတ္ပင္ ထားမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၏ လႊတ္လပ္ေသာသတင္းဌာနမ်ားလံုး၀ ပိတ္ပင္ ထားမႈ မ်ားအတြက္ ဖိအားေပးတိုက္တြန္မႈမ်ား ႁပုလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္းယေန႔ထိစစ္မွန္ေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးမေတြ႔ရ ေသးပါ။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးမစၥတာေဇးဒ္ ရ အာာဒ္ ေအလ္ ဟူဆိန္း၏ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေသာထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ႐ွိေသာအႀကံႁပုခ်က္ မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ျခင္းကိုေထာက္ျပ ခဲ့ၿပီး႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ႁပုလုပ္လ်က္ ႐ွိေသာက်ဴးလြန္မႈ မ်ားသည္ လူသားမ်ားမ်ိဳတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္သည္အျခားကုလသမဂၢ အရာ႐ွိ တဦး၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနသည္ ဆိုေသာေျပာၾကားခ်က္ ကိုေရာင္ျပန္ ဟတ္ေစခဲ့သည္။

ေအာက္တိုလာလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ အမည္မသိတုတ္၊ ဓါးကိုင္ တိိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားမွ နယ္စပ္လံုႁခုံေရးရဲစခန္း တခုကိုတိုက္ခိုက္ ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ထိ ႁပုလုပ္ေနေသာနယ္ေျမ ႐ွင္းလင္းေရးသည္ အမည္မသိတုတ္၊ ဓါးကိုင္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားအစား ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္းေျပာၾကားေနပါသည္။

လံုႁခံုေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ႐ြာမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ယာစြန္႔၍ ထြက္ေျပးရေသာလူဦးေရေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ျပင္းထန္ေသာေဆာင္းရာသီဒဏ္ကိုခံစားေနရၿပီး၊ အစာေရစာ ျပတ္လတ္ ေနပါသည္။ ယင္းတို႔ အတြက္ အစားအစာ၊ အမိုးအကာ ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ အဆိုး၀ါးဆံုးမွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ လံုး၀ သတင္းအေမွာင္ ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လႊတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားမပါဘဲစံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ပြင့္လင္းၾကည္သာမႈ မ႐ွိသည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၏ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား အေပၚ အစြဲအလန္းကင္းေသာ ရလဒ္မ်ားေဖၚထုတ္ ေပးႏိုင္မည္ ဟုယံုၾကည္ႏိုင္စရာ မ႐ွိပါ။

ယခုအသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာေကာ္မ႐ွင္မွာလည္းယခင္ သမတၱ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာအဓိပၸါယ္မဲ့ ေကာ္မ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမား ျဖစ္ပါသည္။ပထမဆံုးဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာေကာ္မ႐ွင္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မူဆလင္ ဘုရားဖူး ၁၀ ေယာက္ အားအစုလိုက္ အႁပုံလိုက္ သတ္ျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီးဒုတိယတခုမွမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ မ်ားအၿပီးဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတတိကေကာ္မ႐ွင္ တခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေမာင္ေတာႁမုိ႔နယ္၊ ဒုခ်ီရာတန္ တြင္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ အစုလိုက္ အႁပုံလိုက္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္တြင္ အနည္းဆံုး ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၅၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာမွာလည္းအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက်င့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ယင္းေကာ္မ႐ွင္ သံုးခုလံုး၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားမွာလုပ္ႀကံလည္ဆယ္ မႈမ်ား၊ အမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး တာ၀န္အ႐ွိဆံုး အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားအား အျဖစ္ ဖို႔မည့္အစားတဖက္သတ္ ခံရသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုအျပစ္ ဖို႔ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မ႐ွင္မ်ားမွာ လံုး၀ ယံုၾကည္ အားကိုးရေသာေကာ္မ႐ွင္မ်ားမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္ အထိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုအစိုးရတပ္မ်ား ကမတရားသတ္ျဖတ္မႈမ်ားႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္တိုင္း ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ေကာ္မ႐ွင္မ်ားကိုသာဖြဲ႔စည္းေပးၿပီးယင္းတို႔၏ ရလဒ္မွာလည္းျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ႐ွာေဖြေပးမည့္ အစားဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို ေ႐ွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ အစြန္းေရာက္ အစီအမံမ်ားျဖင့္သာအဆံုးသတ္ သည္ကိုေတြ႔ရ ပါသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား ေျပာသည့္ အတိုင္းလံုျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမလုပ္ပါက အမွန္တရားေပၚထြက္ လာေစေရးအတြက္ လႊတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္းကိုအခက္အခဲ မ႐ွိသင့္ဘူးဟုအေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၫႊန္ၾကာေရးမွဴး ျဖစ္သူ Rafendi Djamin က ေထာက္ျပခဲ့ ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္၏ ယံုၾကည္အားထားရမႈ အေပၚ သံသယ႐ွိသည့္ အတြက္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ အားဥေရာပေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေကာင္စီ မွ ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ် လိုက္သည္။

ပိုမိုသိ႐ွိလိုပါက ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

Dr. Hla Kyaw Khubybe, + 31 652358202
chairman@theerc.eu; Twitter: @drkhubyb, @the_erc

Dr. Anita Schug, +49 15750685496
spokesperson@theerc.eu; Twitter: @schugAnita, @the_erc

http://www.theerc.eu/wp-content/uploads/2016/12/ERC_Appeal_05_12_2016_Burmese.pdf

admin

THE EUROPEAN ROHINGYA COUNCIL [ERC] is an Amsterdam based European umbrella organisation in Europe. info@theerc.eu